شادی یک ماجراجویه نه یک مقصد...

اخبار چرت و پرت^^(خداحافظی)

چهارشنبه 31 شهریور 1395 10:00 ب.ظ

نویسنده : ♥ Adriana♥queen of mozec♥
ارسال شده در: خبر گذاری mmt eu es(ام ام تی ا یو ا اس ) ،
من: سلام
پاری :خداحافظ
من: خداحافظ 
پاری: سلام 
من: چته پاری
پاری: هیچی خیلی هم خوبم 
من: خوب دیگه بریم ادامه
پاری: بریمخوب خوب ویژه خبرها: 
عکسهای دسته جمعی
چه خوشگل جیلی اومده تو حلق دوربین 
جیلی: آخه کیف میده
پاری: من مگه اونروزعکس نگرفته بودم؟
من: تو عکسای بعدی ریختت اون وسط هست :/ 
لیا: یادش بخیر داشتم اونجا یه نقشه شومی برای 
اون دوتا کفتر ها میکشیدم 
الی: تو غلط میکنی 
ایدن :برو گمشو 
لیا :برو بینیم بابا
پاری: ایول منننننن
من: اونا ریختت و ببین 
پاری: الهی قربونم بشین 
السا: لباسم چه جیگره
جک: یس
جلسا: بلی بلی خیلی شیک و مجلسی 
الی: وای چه خوشتیپ
پاری: با کی هستی؟
الی: خودم
پاری: فکر کردم با منی:|
الی: هومممم چه خوشگل شدیم اینجا
الی و ایدن: رسما حرفی واسه گفتن ندارم:/ 
الی: چه خوشگل شدیم اینجا
جلسا: هوم چه خوشگل
پاری: اون ته جلسا منو کشته:/ 
من: خدا رحمتت کنه
جلسا هم علمت قطع شدن سر رو به پاری نشون میشه
پاری هم آب دهنشو قورت میده
پاری: اینو من گرفتم 
جیلی: معلومه
جیلی: ههههه من همش نشستم
جلسا: کوالا هستی دیگه 
جیلی: مممنون:/ 
من: اینو الی گرفته 
الی: قربونم بشین 
جیلی: :/ 
من: اینو من گرفتم
پاری: معلومه
اینم یه عکس دسته جمعی دیگه
پاری: من این عکسو گرفتم 
لیا: برای پاری نقشه داشتم
پاری: به من بدبخت رحم کنید دیگه•~•
چه خوشگل 
پاری: وقتی من عکاسش باشم 
من: '—'
:) 
اگر بار گران بودیم و رفتیم 
اگر نامهربان بودیم و رفتیم 
جلسا داشت دنبال پاری میرفت
پاری با سرعت میدویید 
همه اون دوتارو داشتن نگاه میکردن 
جلسا وایستاد با تعجب مبل و نگاه کرد
من نبودم :) 
من برگشتم به کشور خودم 
همون دنیای خاص تر از رویا رو میگم :/ 
الکی مثلا
جلسا: آدری ؟
جیلی: آدری دختر خاله خلم رفتی؟
من: مگه بی من میتونید زندگی کنید؟
جیلی: صداش تو گوشمه 
جلسا: روحشه فکر کنم 
من: بیچعورا اگه مثل جغد کلتونو برگردونید منو میبینید
جلسا: آدری 
جیلی: آدری خله 
هیچی دیگه برگشته من برم دنبال پاری
جیلی میخواست بقلم کنه 
من: برو گمشو اون ور حوصله جنگولک بازی ندارم 
جیلی: ایش
اصلا هیچکس متوجه این صحنه نشد همه داشتن حرف میزدن 
فقط جیلی و جلسا اومده بودنا:/ 
اگه کارم داشتید لطفا به این آدرس بیاین خونم
کشور اینترنت 
شهر میهن بلاگ
خیابان که اسمش دنیای خاص تر از  رویا هست 
بیاین اونجا 
بیاین پست ثابت خونم اونجاست 
تادورودی دیگر بدرود:) دیدگاه ها : نظرات

آخرین ویرایش: چهارشنبه 31 شهریور 1395 01:51 ب.ظ